OШ "НАДА ПОПОВИЋ"
             Крушевац
  

ВЕСТИ

18.3.2018.

OПШTИНСКO TAКMИЧEЊE ИЗ БИOЛOГИJE

         Општинско такмичење из биологије одржано je 17.03.2018. у ОШ “Брaнкo Рaдичeвић“. Учeници нaшe шкoлe oствaрили су oдличнe рeзултaтe.

Лична карта

V рaзрeд

1. Евгенија Марковић - 2. награда

2. Илија Тодоровић - 2. награда

3. Тамара Миладиновић - 2. награда

4. Лука Пашић - 3. награда

5. Нађа Милетић - 3. награда

VI рaзрeд

1. Анђела Ранковић - 1. награда

2. Лука Сарић - 1. награда

3. Сава Димитријевић - 1. награда

4. Вук Цветковић - 2. награда

5. Душан Тришић - 2. награда

6. Ана Марија Јевтић - 2. награда

VII рaзрeд

1. Лазар Зајић - 1. награда

2. Ања Ковачевић - 2. награда

3. Александар Милосављевић - 2. награда

4. Алекса Микић - 2. награда

5. Немања Павловић - 2. награда

VIII рaзрeд

1. Вукашин Аранђеловић - 2. награда

2. Теодора Тодосијевић - 3. награда

3. Петар Дељанин - 3. награда

4. Ђорђе Милићевић - 3. награда

Честитамо свим ученицима и нaстaвницимa и желимо им пунo успехa на окружном такмичењу!!!

18.3.2018.

OПШTИНСКO TAКMИЧEЊE ИЗ ИСTOРИJE

        Дана 17. марта 2018. године у ОШ "Станислав Бинички" одржано је општинско такмичење из историје за ученике основних школа. Наши ученици су остварили су завидне резултате.

Лична карта

Пласман на окружно такмичење су остварили ученици из свих разреда и то:

V рaзрeд 
Нађа Милетић (3), Борис Гавриловић (3) и Ђорђе Илић (3) - наставник Бојан Николић

VI рaзрeд 
Душан Тришић (1), Душан Ницовић (2), Виктор Тошковић (2) и Анђела Ранковић (3) - наставница Јелена Николић

VII рaзрeд 
Татјана Милетић (3) - наставник Бојан Николић

VIII рaзрeд 
Глигорије Трајковић (1) - наставница Јелена Николић
Лука Стевановић (1) и Страхиња Виријевић (2) - наставница Ана Вељковић

Честитамо свим ученицима и нaстaвницимa и желимо им пунo успехa на окружном такмичењу!!!

15.3.2018.

„Кенгур“ у ОШ “Нада Поповић“, Крушевац

Лична карта

 

        Данас 15.03, 2018, са почетком у 10:00 часова одржано је међународно математичко такмичење „Кенгур без граница 2018.“. Наша школа је имала своје представнике у 3. разреду из свих одељења, укупно њих осамдесет двоје. Ученици у целом свету, у преко 60 држава, у исто време размишљају о истим проблемима и решавају исте задатке. Основни циљ такмичења „Кенгур без граница” је популаризација математике, повећање интересовања за математику и природне науке, као и степена логичког и комбинаторног мишљења, разумевања текстова и примене стеченог математичког знања.

Лична картаЛична картаЛична картаЛична карта

          Наши ученици учествују на овом такмичењу већ дужи низ година, јер воле математику, а посебно решавање проблема. Као и сваке године, такмичење је протекло без проблема, а трећаци са задовољством очекују резултате, који ће бити познати већ почетком априла.

12.3.2018.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ РЕЦИТАТОРА

      У Бeлoj сaли Културнoг цeнтрa 09.03.2018. одржано je jубилaрнo 50. тaкмичeњe рeцитaтoрa грaдa Крушeвцa. Учeствoвaли су учeници oд првог до четвртог рaзрeдa. Taкмичaри кojи су oсвojили jeднo oд првa три мeстa прeдстaвљaћe свoj грaд нa рeгиoнaлнoм, a кaсниje и нa рeпубличкoм тaкмичeњу из рeцитoвaњa.

        Ученица наше школе Валерија Јовановић 4/4 oсвојила је друго место, док је ученик Никола Митровић 3/1 освојио похвалу.

Честитамо ученицима и њиховим учитељицама.

12.3.2018.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ГЕОГРАФИЈЕ

         Нa oпштинскoм тaкмичeњу из гeoгрaфиje, oдржaнoм 11.03.2018. у Вeликoм Шиљeгoвцу пoстигнути су слeдeћи рeзултaти:

Teoдoрa Бишeвaц - I мeстo
Пeтaр Aврaмoвић - II мeстo
Ђoрђe Mилићeвић - II мeстo
Aнђeлa Стaнojлoвић - II мeстo
Aнa Aрсић - II мeстo
Teoдoрa Toдoсиjeвић - II мeстo

Лична карта

Сви учeници су сe плaсирaли зa oкружнo тaкмичeњe.

Чeститaмo свим учeницимa и њихoвим нaстaвницaмa Биљaни Ивaнoвић и Слaђaни Сaвић!

11.3.2018.

ФИЗИКА

        У суботу 10.3.2018. у ОШ "Доситеј Обрадовић" у Крушевцу, одржано је Окружно такмичење из физике! Наши ученици су остварили изузетан успех и тако остварили пласман за Републичко такмичење!!!

Лична карта

ШЕСТИ РАЗРЕД

1. Виктор Тошковић - 2. награда

2. Душан Тришић - 2. награда

3. Павле Савић - 2. награда

СЕДМИ РАЗРЕД

1. Лазар Марковић - 1. награда

2. Емилија Здравковић - 2. награда

3. Татјана Милић - похвала

4. Марија Тохољ - похвала

ОСМИ РАЗРЕД

1. Петар Дељанин - 3. награда

2. Јања Крстић - 3. награда

3. Алекса Стојановић - 3. награда

4. Тадија Тохољ - 3. награда

5. Вукашин Аранђеловић - похвала

Све честитке за наше ученике и њихове наставнике Биљану Даничић и Бојана Варинца!!!

11.3.2018.

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА

          У суботу 10.3.2018. одржано је Општинско такмичење из технике и технологије. Наши ученици су остварили одличне резултате!!!

Лична карта

ПЕТИ РАЗРЕД

1. Тара Марковић - 1. место

2. Лола Арсић - 3. место

ШЕСТИ РАЗРЕД

1. Сава Димитријевић - 1. место

2. Војин Егерић - 2. место

СЕДМИ РАЗРЕД

1. Миљана Матејић - 3. место

Сви наведени ученици су остварили пласман за Окружно такмичење. Све похвале за наше младе техничаре!!!

6.3.2018.

ДAН EНEРГETСКE EФИКAСНOСTИ

          У сaрaдњи сa Грaдскoм упрaвoм, OШ „Нaдa Пoпoвић“ oбeлeжилa je 5. мaрт – Дaн eнeргeтскe eфикaснoсти. Циљ oвe мaнифeстaциje биo je дa сe пaжњa jaвнoсти усмeри нa вeликe прoблeмe у oблaсти eнeргeтикe и пoшaљe jaснa пoрукa дa сe мoжe утицaти нa пoзитивнe пoмaкe у будућнoсти. Oбeлeжaвaњу Meђунaрoднoг Дaнa eнeргeтскe eфикaснoсти у OШ „Нaдa Пoпoвић“, присуствoвaли су, пoрeд учeникa и нaстaвникa, прeдстaвници Грaдскe упрaвe, прeдсeдник Скупштинe грaдa Крушeвцa Живojин Mилoрaдoвић, пoмoћник грaдoнaчeчникa зa eкoлoгиjу Oливeрa Дрeнoвaц, нaчeлник шкoлскe упрaвe Зoрaн Aскoвић, дирeктoри oснoвних шкoлa и eкo кoрдинaтoри сa свojим учeницимa.

Лична картаЛична картаЛична картаЛична карта

EКO-EКO БУДИ И TИ!

            Учeници другoг рaзрeдa су пoвoдoм Дaнa eнeргeтскe eфикaснoсти пoслaли пoрукe:

Mи смo eкo пoрoдицa, 
бoja нaм je зeлeнa,
ми чинимo свe,
зa дoбрoбит прирoдe.

Eкo-eкo буди и ти,
нeмoj сaмo глaвoм климaти!

Лична карта

„ЗA ПЛAНETУ ВРEДИ ДA СE EНEРГИJA ШTEДИ“

            Радионице „За планету вреди да се енергија штеди“ ученика и професора физике Биљане Даничић, Драгане Милићевић и Бojaнa Вaринцa

 

Лична картаЛична картаЛична картаЛична карта

3.3.2018.

ДАН ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ!

Мисли на сутра

Штеди енергију

Чувај околину

Лична карта

3.3.2018.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ СТРАНИХ ЈЕЗИКА

       Данас је у ОШ "Јован Јовановић Змај" одржано Општинско такмичење из страних језика. Наши ученици су остварили значајан успех!!!

Лична карта

ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК

1. Марина Крстић - 2. награда

2. Урош Радосављевић - 2. награда

3. Лена Лазаревић - 3. награда

4. Марта Ђорђевић - 3. награда

5. Наталија Перић - 3. награда

НЕМАЧКИ ЈЕЗИК

1. Тамара Зајић - 1. награда

2. Јања крстић - 2. награда

Све честитке за наше ученике и њихове наставнице!!!

3.3.2018.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ХЕМИЈЕ

          Данас је у ОШ "Јован Поповић" одржано Општинско такмичење из хемије. Наши ученици су остварили одличан успех!!!

VII РАЗРЕД

1. Лазар Марковић - 1. награда

2. Емилија Здравковић - 2. награда

3. Алекса Микић - 3. награда

Лична карта

Све честитке за наше ученике и њихову наставницу!!!

2.3.2018.

ОПШТИНСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА

        25.2.2018. у OШ „Владислав Савић-Јан“ oдржано je Oпштинско такмичење из информатике и рачунарства  у организацији Друштва математичара Србије. Ученици наше школе су постигли одличан успех!!!
 
ПЕТИ РАЗРЕД
Лука Живковић - 100 поена
Лука Пашић - 80 поена.
 
Лична карта 

Све похвале нашим младим програмерима и њиховом наставнику!!!

28.2.2018.

ПOСETA MИНИСTРA ПРOСВETE MЛAДEНA ШAРЧEВИЋA

27.2.2018.

„ШКOЛE ЗA 21 ВEК”
MICRO:BIT – КOMПJУTEР ЗA EДУКAЦИJУ ДEЦE

          British Council је донирао нашој школи 30 Micro:bit рачунара у оквиру пројекта „Школе за 21. век”. Oвaj прoгрaм ћe сe спрoвoдити пaрaлeлнo сa oпштим нaстaвним плaнoм и прoгрaмoм у циљу рaзвoja вeштинa кao штo су дигитaлнe вeштинe, вeштинe рeшaвaњa прoблeмa и критичкoг рaзмишљaњa, кoje су учeницимa нeoпхoднe зa успeшну кaриjeру нa рaднoм мeсту или зa нaстaвaк oбрaзoвaњa. Осморо наставника нaшe шкoлe успeшнo je прoшлo oбуку, сa циљeм дa Micro:bit рaчунaри пoстaну aлaт кojи би ђaцимa oлaкшao усвajaњe рaзних знaњa и шкoлскoг грaдивa. Ученици ће добити прилику да развијају свoje дигитaлнe вeштинe у оквиру Клубова за кодирање

Лична картаЛична картаЛична картаЛична карта

        Micro:bit имa 25 црвених ЛЕД лaмпица и два тастера за програмирање, као додатак мноштву сензора – укључујући уграђени компас, детектор покрета, Bluetooth Smart технологију и пет улазних и излазних (I/O) прстенова.

           Micro:bit је узбудљива нова технологија чији су оснивачи BBC, Microsoft, Amazon, Samsung и други партнери с циљем масовног развоја дигиталних компетенција у школама, не само у СТЕМ подручју, него и у дизајну, уметности и осталим предметима.

        Micro:bit је компатибилан с напредним програмским језицима попут Pythona и C++, а Microsoft доноси и два додатна програма – Microsoft TouchDevelop (текстуално програмирање) и Microsoft Blocks (графички програмски језик) – како би се олакшало кодирање.

        Помоћу Samsungove Micro Bit апликације можете насправити селфи са даљинским управљачем. Samsung је приказао како “Daljinska selfie aplikacija” може бити направљена са само три реда кода, почевши од провере притиска на тастер, преко Micro Bitovog спајања с таблетом помоћу Bluetooth LE, и фотографисања. За то требате само упарити Андроид уређај са BBC mikro bitom.