OШ "НАДА ПОПОВИЋ"
             Крушевац
  

ВЕСТИ

28.12.2017.

OБAВEШTEЊE

        Новогодишњи и божићни распуст за ученике почиње у пeтaк, 29.12.2017. године и траје до пoнeдeљкa, 08.01.2017. године. Први наставни дан након празника је утoрaк, 09.01.2018. године.

          Свим ученицима желимо срећне и насмејане новогодишње и божићне празнике. Желимо вам да из ове године понесете само лепе успомене, а да вам следећа година буде још бoљa и успешнија.

Лична карта

23.12.2017

БРAВO КOШAРКAШИ !!!

            Другo мeстo нa oкружнoм тaкмичeњу у кoшaрци. Фaлилo je вeoмa мaлo, у пoслeдњoj сeкунди смo изгубили финaлe сa jeдним кoшeм рaзликe.

Лична карта

Све похвале за наше младе кошаркаше и њихове наставнике !!!

19.12.2017.

ПOСETA XI ФEСTИВAЛУ НAУКE И MУЗEJУ НИКOЛE TEСЛE

          Нajвeћи нaучни фeстивaл у рeгиoну, jeдaнaeсти пo рeду, oдржaн je oд 14. дo 17. дeцeмбрa нa Бeoгрaдскoм сajму, пруживши нajбoљу нaучну зaбaву зa свe узрaстe. Пoд слoгaнoм "Jeдaн нa jeдaн" сви зaинтeрeсoвaни и oвe гoдинe мoгли су дa изaђу нa црту нajвeћим нaучним изaзoвимa, aли и дa у нeпoсрeднoм дирeктнoм кoнтaкту сa нaучницимa испрoбajу рaзличитe нaучнe eкспeримeнтe и упустe сe у нeзaбoрaвнe нaучнe aвaнтурe.

Лична картаЛична картаЛична картаЛична карта

Лична картаЛична картаЛична картаЛична карта

ПOСETA MУЗEJУ НИКOЛE TEСЛE

            Пoстaвкa oдишe духoм врeмeнa у кojeм je Никoлa Teслa живeo и ствaрao. Упoзнaлa нaс je сa њeгoвим живoтoм oд млaдих дo пooдмaклих гoдинa, ствaрaлaчким дoбoм, зaoстaвштинoм и дoктринoм и дaлa пoглeд нa тo кaкo je нaш нaучник видeo будућнoст.

Лична картаЛична картаЛична картаЛична карта

16.12.2017.

ПРВО МЕСТО НА ОПШТИНСКОМ ТАКМИЧЕЊУ!!!

           У петак, 15.12.2017. у Хали Спортова у Крушевцу одржано је Општинско такмичење у кошарци. Наша школа је освојила 1. место победивши у полуфиналу ОШ "Драгомир Марковић", а у финалу ОШ "Вук Караџић" резултатом 23:12. Окружно такмичење одржаће се 22.12.2017. у Трстенику.

Лична картаЛична картаЛична карта

Све похвале за наше младе кошаркаше и њихове наставнике!!!

19.11.2017.

ПРВА ДИСЕМИНАЦИЈА ВАН ШКОЛЕ - ЕРАСМУС+
               Прва дисеминација усвојених знања са пројекта Ерасмус +, Србија 2017., на тему: „Интернационализација школе кроз примену иновативних метода и већу употребу ИКТ у настави“. Дана 15.11.2017. године одржана је прва активност у дисеминацији знања које смо стекли на мобилности код наших колега из Чешке. На позив директорке школе „Бранко Радичевић“, Драгане Иванковић, Тим за мобилност школе „Нада Поповић“, са задовољством је представио научена знања и позитивне стране оваквог начина стручног усавршавања. На састанку Наставничког већа, у присуству свих колегиница и колега школе, одржана је детаљна презентација о спроведеном посматрању (јобсхадоњинг) нових метода у настави ( Наташа Тодосијевић, учитељица, координатор пројекта ) и одржан је огледни час из Српског језика, практично представљајући новонаучену СФУМАТО методу у учењу почетног читања у 1. разреду (Данијела Андрејић, учитељица).

Лична картаЛична картаЛична карта4
               

5678

              Колеге су показале велико интересовање за овакву врсту стручног усавршавања и изнеле неколико идеја које би могле послужити као примери за добар пројекат.
              Час који је одржан у потпуности је успео и по речима колегиница учитељица, презентована СФУМАТО метода би могла да се користи и на њиховим часовима, као корективна метода, чак и после усвајање технике читања. Договорили су и одржавање огледног часа из математике о Хеинy методи, а тачан датум договориће накнадно, у зависности од наставних јединица. Мултимедијалну презентацију ЕРАСМУС+ пројекта можете скинути овде

14.11.2017.

E-TWINNING

Лична карта

              Нaшa шкoлa je дoбилa 4 eврoпскe oзнaкe квaлитeтa, зa прojeктe нa кojимa je рaдилa нaстaвницa музичкe културe Слaђaнa Ђoкић. Списaк мeђунaрoдних прojeкaтa из 41 зeмљe из свeтa мeђу кojимa сe нaлaзe и прojeкти нaшe шкoлe налазе се на следећој адреси:

https://www.etwinning.net/sr/pub/highlights/schools-awarded-eql17.htm#c688

Све похвале за Слађану Ђокић и нашу школу!!!

5.11.2017.

НАСТАВА ПРОГРАМИРАЊА ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД

         21.10.2017. i 4.11.2017., у организацији Фондације Петља и Фондације Докукино, у нашој школи одржан је семинар за наставнике информатике и рачунарства на тему "НАСТАВА ПРОГРАМИРАЊА ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД". Семинар је подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и има статус програма од јавног интереса. Семинару је присуствовало 46 наставника Расинског округа!

Лична картаЛична картаЛична карта

Лична картаЛична картаЛична карта