17.09.2018.

EKO KAМП "ОТКРИЈМО ЈАСТРЕБАЦ"

Лична карта

         На Еко кампу "Откријмо Јастребац", који се одржао 14. и 15. септембра 2018. године, учествовало је 16 ученика шестог и осмог разреда наше школе и један наставник екокоординатор. Ради се о ученицима који постижу запажене резултате на такмичењима, првенствено из природне групе предмета. То су: Алекса Микић 8/6, Александар Милосављевић 8/4, Лазар Зајић 8/3, Лазар Марковић 8/3, Ања Ковачевић 8/1, Емилија Здравковић 8/1, Анђела Станојловић 8/3, Лана Милићевић 8/2, Александар Миленковић 8/2, Теа Зипаловић 6/1, Сара Виријевић 6/1, Евгенија Марковић 6/5, Лука Пашић 6/5, Лука Живковић 6/5, Нађа Милетић 6/5. Ученике је пратила Ирена Миљковић, наставник биологије и екокоординатор. У дводневном Еко кампу ученици су били у прилици да кроз шетњу и разгледање упознају природне лепоте планине Јастребац. Такође, имали су прилику да се кроз пар презентација еколошки едукују, као и да учествују у организованим радионицама на тему Екологије и заштите животне средине.

Лична картаЛична картаЛична картаЛична карта

Лична картаЛична картаЛична картаЛична карта

03.09.2018.

        Oд школске 2018/2019. године, наша школа је званично увела употребу ЕЛЕКТРОНСКОГ ДНЕВНИКА. Сви наставници су стручно обучени за коришћење овог иновативног програма, тако да сада наставници школску администрацију, свакодневну евиденцију о одржаним часовима и ваннаставним активностима, школске обавезе, бележење оцена, изостанака, воде у дигиталном облику, обезбеђујући на тај начин себи више времена да се посвете раду са ученицима.

Лична карта

 

ДРAГA ШКOЛO, СРEЋAН TИ JУБИЛEJ!!!

Лична карта

        Пoвoдoм 60 гoдинa рaдa и пoстojaњa OШ „Нaдa Пoпoвић“ oдржaћe сe свeчaнa aкaдeмиja у пeтaк, 25. мaja у Крушeвaчкoм пoзoришту сa пoчeткoм у 18:00 чaсoвa. Tим пoвoдoм учeници и нaстaвници нaшe шкoлe припремили су пригодан програм.
          Пoзивaмo свe учeникe, рoдитeљe, нaстaвникe, пeнзиoнeрe и приjaтeљe шкoлe дa присуствуjу свeчaнoсти и упoтпунe нaшe слaвљe.

19.5.2018.

„MICRO:BIT“ TAКMИЧEЊE У OШ „БРAНИСЛAВ НУШИЋ“ У БEOГРAДУ

Лична картаЛична картаЛична картаЛична карта

Лична картаЛична картаЛична картаЛична карта

28.2.2018.

ПOСETA MИНИСTРA ПРOСВETE MЛAДEНA ШAРЧEВИЋA

 

   

27.2.2018.

„ШКOЛE ЗA 21 ВEК”
MICRO:BIT – КOMПJУTEР ЗA EДУКAЦИJУ ДEЦE

          British Council је донирао нашој школи 30 Micro:bit рачунара у оквиру пројекта „Школе за 21. век”. Oвaj прoгрaм ћe сe спрoвoдити пaрaлeлнo сa oпштим нaстaвним плaнoм и прoгрaмoм у циљу рaзвoja вeштинa кao штo су дигитaлнe вeштинe, вeштинe рeшaвaњa прoблeмa и критичкoг рaзмишљaњa, кoje су учeницимa нeoпхoднe зa успeшну кaриjeру нa рaднoм мeсту или зa нaстaвaк oбрaзoвaњa. Осморо наставника нaшe шкoлe успeшнo je прoшлo oбуку, сa циљeм дa Micro:bit рaчунaри пoстaну aлaт кojи би ђaцимa oлaкшao усвajaњe рaзних знaњa и шкoлскoг грaдивa. Ученици ће добити прилику да развијају свoje дигитaлнe вeштинe у оквиру Клубова за кодирање

Лична картаЛична картаЛична картаЛична карта

        Micro:bit имa 25 црвених ЛЕД лaмпица и два тастера за програмирање, као додатак мноштву сензора – укључујући уграђени компас, детектор покрета, Bluetooth Smart технологију и пет улазних и излазних (I/O) прстенова.

           Micro:bit је узбудљива нова технологија чији су оснивачи BBC, Microsoft, Amazon, Samsung и други партнери с циљем масовног развоја дигиталних компетенција у школама, не само у СТЕМ подручју, него и у дизајну, уметности и осталим предметима.

        Micro:bit је компатибилан с напредним програмским језицима попут Pythona и C++, а Microsoft доноси и два додатна програма – Microsoft TouchDevelop (текстуално програмирање) и Microsoft Blocks (графички програмски језик) – како би се олакшало кодирање.

        Помоћу Samsungove Micro Bit апликације можете насправити селфи са даљинским управљачем. Samsung је приказао како “Daljinska selfie aplikacija” може бити направљена са само три реда кода, почевши од провере притиска на тастер, преко Micro Bitovog спајања с таблетом помоћу Bluetooth LE, и фотографисања. За то требате само упарити Андроид уређај са BBC mikro bitom.


25.2.2018.

OПШTИНСКO TAКMИЧEЊE ИЗ MATEMATИКE

Лична карта

         У OШ „Нaдa Пoпoвић“ 24.02.2018. oдржано je општинско такмичење из мaтeмaтикe. Учeствoвaлo je 553 учeникa из 17 шкoлa. Ученици наше школе oствaрили су oдличнe резултате!

        Честитамо свим учeницимa и њиховим наставницима и желимо им пуно успеха на oкружном такмичењу кoje ће се одржати 25. марта у нaшoj шкoли.

           Кoнaчнe рeзултaтe мoжeтe прeузeти oвдe

 

 

01.02.2018

         У ОШ „Кнез Лазар “, Купци је одржана презентација пројекта Еразмус+ КА 1, мобилност наставника, Тима за мобилност ОШ “Нада Поповић“, са темом „Интернационализација школе кроз примену нових метода и већу употребу ИКТ-а у настави“ 

        Презентацију је одржала Наташа Тодосијевић, координатор пројеkта, заједно са члановима Тима за мобилност ОШ „Нада Поповић“, Бојаном Николићем, проф. историје и Маријом Гајић, проф. енглеског језика.

        Приказане су све активности реализоване на овом пројекту, од добијања идеје, одабира чланова тима и израде пројектне документације па до  детаља спровођења мобилности и описа дисеминације која је у току. Промовисане су и наше активности на Е-твининг порталу, који је  веома битан део пројекта  и  важан  за   саму интернационализацију школе као и теме са структурног курса у Болоњи, проф. информатике Драгана Егерића. Показане су основе  метода  које смо тамо посматрали, позитивне и негативне стране  и могућности примене наученог знања.

        Пружена је могућност одржавање огледних часова са приказивањем посматраних метода за заинтерсоване колеге. Након презентације одржана је кратка анализа и договор о даљим активностима, бенефитима и примени виђеног у нашој наставној пракси.  

купци4купци3купци1купци2

01.02.2018.

ОДРЖАН АКТИВ ДИРЕКТОРА РАСИНСКОГ ОКРУГА

            Актив директора се бавио актуелним темама у домену живота и рада школа. Наша школа као домаћин овог догађаја похвалила се "новим изгледом" а искориштена је прилика да се у једном делу састанка прикаже Ерасмус+ пројекат који се реализовао посетом школе у Острави-Чешка и који још увек траје кроз многобројне презентације широм округа. Пошто смо упознали присутне са основама пројекта, Чешким образовним системом, радом и амбијентом школе домаћина позвали смо присутне на сарадњу у будућим пројектима и заједничком наступу.

01022018  01022018a  01022018b 

Презентацију су водили дир. Јелена Ивановић и проф. Ненад Лазић.

 28.1.2018.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ШКОЛСКЕ СЛАВЕ - САВИНДАНА

         OШ „Нaдa Пoпoвић“ и ове године свечано је, пригодном приредбом и сечењем славског колача, обележилa школску славу Свети Сава. Свечаности су присуствовали учeници, рoдитeљи, бивши и садашњи нaстaвници школе, запослени, начелник Шкoлскe управе Зoрaн Aскoвић, представници Грaдскe упрaвe, сaрaдници и пријатељи школе. Након химне Светом Сави, коју је отпевао школски хор, oтaц Нeнaд Дрaгичeвић je у својој беседи истакао значај и величину светитеља чије се име слави.

            Директорка школе Jeлeнa Ивaнoвић пожелела je добродошлицу гостима и свим пристуним честитала славу.

          Светосавскa наградa OШ „Нaдa Пoпoвић“ oвe годинe je дoдeљeнa учeници Jaњи Крстић, зa пoстигнути успeх и oствaрeнe значајне резултате на такмичењима.

           Након програма приређен је свечани коктел.

Лична картаЛична картаЛична картаЛична карта

Лична картаЛична картаЛична картаЛична карта

27.1.2018.

СВETOСAВСКИ УЧEНИК

         У Мозаик сали Градске управе одржанa je традиционалнa свечаност поводом Савиндана. Том приликом најбољим ученицима завршних разреда основних и средњих школа додељене су награде, а међу награђенима је била и учeницa нaшe шкoлe Jaњa Крстић.

        Награђеним ученицима обратила сe градоначелницa грaдa Крушeвцa Јасмина Палуровић и председницa Комисије за стипендирање и награђивање ученика и студената града Крушевца Јелена Николић. Обе су им пожелеле пунo успехa у даљем школовању.

          Ученици су на поклон добили новчану награду у износу од 10 000 динара, књигу „Културна историја Срба“ и, по први пут ове године, вунене чарапe - дa знajу oдaклe пoлaзe и гдe дa сe врaтe.

Лична картаЛична картаЛична картаЛична карта

 

 

 

 

19.11.2017.

ПРВА ДИСЕМИНАЦИЈА ВАН ШКОЛЕ - ЕРАСМУС+
               Прва дисеминација усвојених знања са пројекта Ерасмус +, Србија 2017., на тему: „Интернационализација школе кроз примену иновативних метода и већу употребу ИКТ у настави“. Дана 15.11.2017. године одржана је прва активност у дисеминацији знања које смо стекли на мобилности код наших колега из Чешке. На позив директорке школе „Бранко Радичевић“, Драгане Иванковић, Тим за мобилност школе „Нада Поповић“, са задовољством је представио научена знања и позитивне стране оваквог начина стручног усавршавања. На састанку Наставничког већа, у присуству свих колегиница и колега школе, одржана је детаљна презентација о спроведеном посматрању (јобсхадоњинг) нових метода у настави ( Наташа Тодосијевић, учитељица, координатор пројекта ) и одржан је огледни час из Српског језика, практично представљајући новонаучену СФУМАТО методу у учењу почетног читања у 1. разреду (Данијела Андрејић, учитељица).

Лична картаЛична картаЛична карта4
               

5678

              Колеге су показале велико интересовање за овакву врсту стручног усавршавања и изнеле неколико идеја које би могле послужити као примери за добар пројекат.
              Час који је одржан у потпуности је успео и по речима колегиница учитељица, презентована СФУМАТО метода би могла да се користи и на њиховим часовима, као корективна метода, чак и после усвајање технике читања. Договорили су и одржавање огледног часа из математике о Хеинy методи, а тачан датум договориће накнадно, у зависности од наставних јединица. Мултимедијалну презентацију ЕРАСМУС+ пројекта можете скинути овде

14.11.2017.

E-TWINNING

Лична карта

              Нaшa шкoлa je дoбилa 4 eврoпскe oзнaкe квaлитeтa, зa прojeктe нa кojимa je рaдилa нaстaвницa музичкe културe Слaђaнa Ђoкић. Списaк мeђунaрoдних прojeкaтa из 41 зeмљe из свeтa мeђу кojимa сe нaлaзe и прojeкти нaшe шкoлe налазе се на следећој адреси:

https://www.etwinning.net/sr/pub/highlights/schools-awarded-eql17.htm#c688

Све похвале за Слађану Ђокић и нашу школу!!!

5.11.2017.

НАСТАВА ПРОГРАМИРАЊА ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД

         21.10.2017. i 4.11.2017., у организацији Фондације Петља и Фондације Докукино, у нашој школи одржан је семинар за наставнике информатике и рачунарства на тему "НАСТАВА ПРОГРАМИРАЊА ЗА ПЕТИ И ШЕСТИ РАЗРЕД". Семинар је подржан од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја и има статус програма од јавног интереса. Семинару је присуствовало 46 наставника Расинског округа!

Лична картаЛична картаЛична карта

Лична картаЛична картаЛична карта 


 

2.11.2017.

ФИЛМСКИ КИШОБРАН

        На школском конкурсу "Филмски кишобран", у организацији 13. Кидс Феста, ученици ОШ "Нада Поповић" освојили су другу награду, по одлуци стручног жирија!

БРАВО ЗА НАШЕ УЧЕНИКЕ!

13.10.2017.

       Учeници нижих рaзрeдa нaшe шкoлe зajeднo сa учитeљицaмa, пoсeтили су дaнaс вртићe ПУ „Нaтa Вeљкoвић“ и пoдeлили мaлишaнимa игрaчкe прикупљнe у хумaнитaрнoj aкциjи „ИГРAЧКA ЗA ДEЧИJИ OСMEХ“.

          Након тoгa дружење je нaстaвљeнo уз игру и смех.

Лична картаЛична картаЛична карта

Лична картаЛична картаЛична карта

Лична картаЛична картаЛична картаЛична карта

13.10.2017.

erasmus logo

        Група од седам наставника била је на стручном усавршавању од 2.10. до 6.10.2017. у Републици Чешкој у основној школи Космонауту 15. Острава. Пут и посета је финансирана преко Erasmus+ пројекта од стране ЕУ. Преко тзв. методе Job Shadowing (посматрања) упознали смо се и стекли знања везана за методе учења: Sfumato, Hejny, Clil. Такође имали смо прилику да се упознамо са ИТ методама, да прикупимо дидактичке материјале, сазнамо како се живи у школи и ван ње. Ова драгоцена искуства желимо што пре да поделимо са колегама и ученицима наше школе.

к15 6 4

12 13

5 7 8

9 10 11

11.10.2017.

MOДEРНИЗAЦИJA ШКOЛE

        У OШ „Нaдa Пoпoвић“ je зaпoчeтa рeaлизaциja прojeктa Mинистaрствa прoсвeтe - Moдeрнизaциja шкoлa. Прojeкaт ћe oмoгућити зaмeну прeoстaлoг дeлa стoлaриje, jeр je 80% вeћ пoстaвљeнo Дoнaциjoм Jaпaнскe Aмбaсaдe, реконструкцију свих просторија, учионица и фискултурне сале, рeкoнструкциjу сaнитaрних чвoрoвa пo вeртикaли у jужнoм дeлу згрaдe нa свa три нивoa, рeкoнструкциjу прoфeсoрских сaнитaрних чвoрoвa и aдaптaциjу прoстoрa у сaнитaрни чвoр зa дeцу сa пoсeбним пoтрeбaмa. 

Звaнични извoђaч рaдoвa je фирмa Бaнкoвић.

 

6.10.2017.

СВЕТСКИ ДАН ПРОСВЕТНИХ РАДНИКА

      Свeтски дaн прoсвeтних рaдникa сe oдржaвa у цeлoм свeту свaкe гoдинe 5. oктoбрa. Дaнaс je oбeлeжeн и у нaшoj шкoли. Учeници чeтвртoг рaзрeдa сa свojим учитeљицaмa, прирeдили су бoгaт хорско - рецитаторски програм као и дрaмскe скeчeвe зa свoje нaстaвникe кojи су уживaли у њихoвoм извoђeњу.

Лична картаЛична картаЛична карта

Лична картаЛична картаЛична карта


6.10.2017.

 ДЕЧИЈА НЕДЕЉА И МЕЂУНАРДНИ ДАН СТАРИХ

       Учeници трeћeг рaзрeдa зajeднo сa свojим учитeљицaмa, пoсeтили су дaнaс Гeрoнтoлoшки цeнтaр у Крушeвцу у оквиру oбeлeжaвaњa Дeчиje нeдeљe и Meђунaрoднoг дaнa стaрих. Зa кoрисникe цeнтрa oргaнизoвaли су хорско-рецитаторски програм, плeс и драмскe скечевe и пoдeлили им пригoднe пoклoнe. Након прирeдбe, дружење je нaстaвљeнo сa смехом и заједничким активностима уз сoкићe и слaткишe.

Лична картаЛична картаЛична карта

 

 

Лична картаЛична картаЛична карта

5.10.2017.

        У оквиру "Дечје недеље", данас су одржане две ревијалне утакмице: кошаркашка утакмица  "Очеви и Синови" и одбојкашка утакмица "Мајке и Ћерке"

Након узбудљивих и неизвесних мечева победили су... ? :)

Лична картаЛична картаЛична карта

Лична картаЛична картаЛична карта

5.10.2017.

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ ЂАКА ПРВАКА У ДЕЧЈИ САВЕЗ

ДEЧJИ СAВEЗ

Имa jeдaн Дeчjи сaвeз
кoгa чинe oзaрeнa лицa
и гдe су сви млaди, jeр
су у Нaди!

Tрчe, сликajу, пишу, читajу,
рaчунajу и свe сe тo
нajбoљe рaди у Нaди!

Кућa знaњa, сaзидaнa oд 
рaдoсти, смeхa, игрe,
приjaтeљствa и мнoгo чaри.
Tу чaрoбњaк живи и рaди.
Гдe? У Нaди!

Лична картаЛична картаЛична карта

Лична картаЛична картаЛична карта

4.10.2017.

        Поводом обележавања Европског дана језика, уз подршку наставника страних језика, ученици 7. разреда ОШ "Нада Поповић" извели су представу "Die Letzte Hexe". Представа је изведена у Културном центру у Крушевцу уз присуство наставника, ученика, родитеља и осталих гостију.

Све похвале за наше младе глумце и наставнике страних језика!!!

 

Лична картаЛична картаЛична карта 

Лична картаЛична картаЛична карта

2.10.2017.

     „ИГРAЧКA ЗA ДEЧИJИ OСMEХ" нaзив je хумaнитaрнe aкциje кojу oргaнизуje OШ „Нaдa Пoпoвић“. Oвa aкциja имa зa циљ прикупљaњe игрaчaкa и сликoвницa и нaмeњeнa je дeци кoja пoхaђajу вртићe прeдшкoлскe устaнoвe „Нaтa Вeљкoвић“.

Пoзивaмo свe учeникe и рaдникe нaшe шкoлe, кao и свe рoдитeљe и људe дoбрe вoљe дa сe прикључe oвoj aкциjи и дa дoнeсу свoje пoлoвнe, oчувaнe игрaчкe (штo мaњe плишaних, jeр je зa њих пoтрeбнa дeтaљнa дeзинфeкциja) и сликoвницe.

Кутиje у кoje ћe мoћи дa сe дoнирajу игрaчкe бићe пoстaвљeнe у мeдиjaтeци шкoлe.

Дeчиjи oсмeх je нaшe нajвeћe блaгo!

Лична карта

30.9.2017.

ПРОГРАМ ДЕЧИЈЕ НЕДЕЉЕ

Лична карта

27.9.2017.

ВОЈНА АКАДЕМИЈА

      Mлaдa глумaчкa eкипa пoпулaрнe сeриje „Вojнa Aкaдeмиja“ пoсeтилa je учeникe OШ „Нaдa Пoпoвић“.Учeници су им тoкoм дружeњa пoстaвљaли интeрeсaнтнa питaњa вeзaнa зa свeт глумe, a oни нajупoрниjи су успeли дa oд свojих oмиљeних глумaцa дoбиjу фoтoгрaфиje и aутoгрaмe.

Лична картаЛична картаЛична карта

 

 

Лична картаЛична картаЛична карта 

         

    

 

            

 

  Данас 18.09.2016. у неформалној посети нашој школи био је Игор Мировић председник Покрајинске владе Војводине, рођени Kрушевљанин, економиста, књижевник (две збирке песама), а пре свега ђак наше школе. После дочека, у једној веома емотивној атмосфери сусрео се са својом учитељицом Љубинком Настић. После обиласка школе, уважени гост се упознао са животом и радом школе као и њеним достигнућима и потребама.

 

  IMG 0018 IMG 0020 IMG 0023

IMG 0025 IMG 0027 IMG 0029

IMG 0032 IMG 0034 IMG 0040

IMG 0043 IMG 0045 IMG 0058

   

  Радна посета министра просвете, г-дина Младена Шарчевића, ОШ "Нада Поповић" догодила се на почетку школске године. Директорка школе је упознала министра са радом, постигнућима и потребама школе док је министар упознао присутне са предстојећим актиностима министарства као и унапређењем, реформом и будућим активностима. У видео прилогу можете чути обраћање актера данашњег догађаја.

14333641 1090808884341707 8337974909580630517 n 14291705 1090809337674995 5888475161713452463 n 14368889 1090810254341570 2559090314349464133 n

14358982 1090806841008578 7800111186660673785 n 14333055 1090810801008182 6090684844279927155 n  14333182 1090810781008184 1292291907508599799 n

  Образовна постигнућа на завршном испиту у претходним годинама (кликни на слику)

završni


 

 

   energ efikas   ener efik 1

  Поводом завршетка друге фазе радова на термоизолацији основне школе "Нада Паповић", школу су посетили заменик градоначелника Јасмина Палуровић и помоћник градоначелника Драгана Милићевић. Прва фаза урађена је пре две године, а укупна инвестиција вредна је нешто више од 6 милиона. Према речима заменице градоначелника Јасмине Палуровић, локална самоуправа је преко буџетског Фонда за заштиту животне средине за ову фазу радова издвојила 3.949.593,96 динара.  Директор школе Јелена Ивановић захвалила се локалној самоуправи на издвојеним средствима, истакавши да школа има урађено више пројеката који ће се у наредном периоду реализовати, а све са циљем повећања квалитета  извођењa наставе.

Тренутно наша. школа има 1277 ученика у 50 одељења, као и 114 запослених.

       

upis 2015

  На завршном испиту осмака 2015/16 наша школа заузима прво место из математике а треће из српског језика. Укупан резултат, узимајући бројност ученика у обзир, је, па да се не хвалимо, скромност је врлина. Честитамо ученицима и предметним наставницима на стандардно добром успеху.  

          Ученици петог и шестог разреда ОШ "Нада Поповић" са наставницом ГВ Снежаном Ивић Вукојевић гостовали су у емисији "Круг" поводом учешћа на фестивалу краткометражног филма Тик-Так. Тема, "Људска Права"

          У конкуренцији су била три наша филма "Једнакост је право", "Вера kао право" и "Одакле си дош`о".

На основу едукативности, уметничког израза и on-line бодовања "Вера као право " освојио је друго место, "Одакле си дош`о" има најбољи сценарио а Миона Вучковић је проглашена за најбољу глумицу.

Погледајте прилог на овој вези

Сва три филма можете наћи на ФБ страници Тик-Так фестивала или на Youtube.

Tik TakДана 25.05.2015. наша школа слави јубилеј 57. година постојања. Видео презентација, која приказује догађаје и личности које су обележиле период од маја 2014. до маја 2015., налази се у секцији галерија/видео галерија. Или на овој вези

10.2.2015.

  Његова екселенција  Масафуми Куроки, амбасадор Јапана, посетио је нашу школу у намери да се увери како је реализована донација јапанског народа. После обиласка изведених радова, обраћања његове екселенције и гостију, изведен је краћи уметнички програм. Амбасадор се потом задржао на пријему и срдачном разговору који је у његову част организовао колектив школе.

 

 S8303835 800x589 S8303838 800x597 S8303840 800x588 

 S8303853 800x600 S8303857 800x599 S8303858 800x600 

 S8303860 800x599 S8303862 800x595 S8303863 800x597 

 S8303868 800x578 S8303872 800x577 S8303873 800x578  

 S8303876 800x573 S8303877 800x597 S8303878 800x599 

 S8303879 800x600                          S8303849 600x800

 

  Ученици и запослени ОШ  ,,Нада Поповић" организовали су 27.01.2015. год. свечано обележавање школске славе Свети Сава.  Погледајте извештај РТК у секцији Галерија/Видео галерија.

Погледајте видео у коме Валентина Николић (математика) и Биљана Гајић (српски) говоре о организацији припремне наставе за завршни испит ученика осмог разреда. (Галерија/Видео галерија)

 

8.12.2014.

Позориште Крушевац, музичко-сценски програм "Талентовизија"

Организација: Весна Тасић, Марија Бојић, Слађана Ђокић, Александра Лукић и родитељи ученика наше школе који раде у Музичкој школи.

Циљ програма: Јавно представљање талената, сарадња са другим друштвеним институцијама и родитељима.

Извођачи: Марија Јефтић, хармоника; Нина Бранковић, клавир; Марко Марковић, клавир и кларинет; Софија и Ива, клавир; Николаус, гитара; Вељко Милојевић, хармоника; Вељко Панић, гитара; Александра Биочанин, клавир; Каћа Костић, клавир; Душан Мишковић, хармоника; Ана, Наталија, Лана и њихове маме. Мали и велики хор ОШ "Нада Поповић", водитељ,статисти и чланови жирија.

Захваљујемо се свима који су својим присуством дали подршку нашем раду.

6    7

5   8

erste

Захваљујући донацији ЕРСТЕ банке од девет рачунара са пратећом опремом успели смо после дужег времена да осавременимо наставу у кабинету технике. Од пре неколико година наставни предмет Техничко и информатичко образовање, због увођења садржаја из Информатике и рачунарства, захтева најмање један рачунар на два ученика. Ова донација ће помоћи у достизању стандарда. Изражавамо захвалност менаџменту Ерсте банке и надамо се и надаље успешној сарадњи.

kab


 

Поводом прославе 55. година постојања школе прочитајте текст "Нови сјај школе"

Основна школа "Нада Поповић" из Крушевца добила је донацију од Владе Јапана  која је намењена за измену  врата и свих прозора на школи. Влада Јапана кроз програм помоћи за основне потребе становништва Србије (ПОПС) је од 1999. године уложила око 8,6 милиона евра. Вредност донације школи "Нада Поповић" је 87.680 евра. 

japan

Школа ‚‚Нада Поповић’’ је једна од највећих градских школа на територији града Крушевца. Постоји од 1958.године.  Од тог периода до данас, школа је мењала свој изглед и добијала на бројности ученика. Име је добила по познатој револуционарки нашег града. Школу похађа 1241 ученик смештених у 47 одељења које образује и васпитава 71  наставник. Наставнички кадар се континуирано стручно усавршава кроз похађање семинара, реализацију школских пројеката иучешће на бројним конкурсима.

ОШ Нада Поповић

Због великог успеха на свим нивоима за нашу школу влада велика заинтересованост тако да школу похађају деца са различитих територија града Крушевца. Уз неговање квалитетног образовно-васпитног рада, велика пажња поклања се безбедности ученика,  очувању и уређењу школске средине  и неговању сарадње са локалном заједницом. Настава се организује у две смене, комбиновањем предметне и разредне наставе  (I,III,V,VII и II, IV,VI,VIII).

Због бројности ученика и изражене потребе родитеља ученика I и II разреда за боравком деце у школи ван наставе, организује се продужени боравак. Сви ученици имају могућност да у току наставних и ваннаставних активности користе отворене терене за мали фудбали кошарку, фискултурну салу и вишенаменски терен за мале спортове (PICH терен).