OШ "НАДА ПОПОВИЋ"
             Крушевац
  
  

  Такмичења  

Стваралаштво је највећи дар природе - човеку. Скоро свако дете носи неку клицу даровитости. Треба је што раније открити, неговати и развијати, за његово добро и добро овога света!