OШ "НАДА ПОПОВИЋ"
             Крушевац
  

     Стваралаштво је највећи дар природе - човеку. Скоро свако дете носи неку клицу даровитости. Треба је што раније открити, неговати и развијати, за његово добро и добро овога света!