OШ "НАДА ПОПОВИЋ"
             Крушевац
  
  

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

           Oсновна школа ,,Нада Поповић"  je савремена школа коју похађа 1301 ученика распоређених у 50 одељења и то 25 одељења у разредној и 25 одељења у предметној настави. Настава је организована у две смене у преподневној и поподневној у виду кабинетске наставе, где је сваки кабинет дигитално опремљен најсавременијим наставним средствима. Школа има библотеку која ради сваког дана у обе смене, дигитално опремљену медијатеку, дигиталне кабинете за информатику и технику и технологију, савремену фискултурну салу, помоћне терене за кошарку, фудбал и одбојку, продужени бравак, који ради у обе смене и кухињу са трпезаријом. Такође, школа поседује психолошко - педагошку службу и логопеда.

SPOLJNI TERENSALA

          У току рада и извођења васпитно - образовног рада организују се дежурства наставника у школи и дворишту школе. Помоћни радници такође дежурају у својим реонима.

KABIST