ОШ "НАДА ПОПОВИЋ"
Крушевац
  
  

Упис првака

 

На основу Закона о основном образовању и васпитању (члан 55.) и Закона о основама система образовања и васпитања (члан  55.)

ОШ "НАДА ПОПОВИЋ" У КРУШЕВЦУ ЗА СВЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЕ  ДАЈЕ  СЛЕДЕЋЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У ПРВИ РАЗРЕД ШКОЛСКЕ 2019/2020. ГОДИНЕ

       

  1. Упис у први разред школске 2019/2020. године ОБАВЕЗАН је за сву децу рођену од 01.03.2012. до 28.02.2013. године.
  1. Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, детету се МОЖЕ одложити упис за годину дана а на основу мишљења интерресорне комисије јединице локалне самоуправе.
  1. 3а децу рођену од 03.2013. до 31.08.2013. године, родитељи који то желе, МОГУ да пријаве школи за проверу спремности за полазак у школу.
  1. У школу могу да се упишу и деца старија од 7 година, ако због болести или других оправданих разлога нису раније уписана.
  1. Основна школа је ДУЖНА да упише дете које има пребивалиште на подручју школе. Школа МОЖЕ да упише и дете са подручја друге школе, на захтев родитеља а у складу са својим просторним могућностима.
  1. Родитељ може да изабере основну школу у коју ће да упише дете иако нема пребивалиште на подручју школе, уз подношење захтева изабраној школи најкасније до 1. фебруара текуће календарске године у којој се врши упис. Школа је дужна да родитеља обавести о одлуци најкасније до 30. априла текуће календарске године.
  1. Јединица локалне самоуправе води евиденцију и обавештава школу и родитеље о деци која су стасала за упис у први разред основне школе најкасније до краја фебруара текуће године.
  1. За пријаву детета је потребно обезбедити:

- лекарску потврду и

- извод из матичне књиге рођених,

- а потврду предшколске установе након добијања исте.

Документа се предају психологу школе.

16.01.2019. год.                         Психолог школе,

                                                    Мирјана Петровић с.р.


  Ломничке борбе 7, 37000 Крушевац, Република Србијa

  Тел: 00 381 37 3547610, 00 381 37 3501520

  Факс: 00 381 37 3547611

  E-mail: nadapopovicks1@gmail.com


                                                                           Copyright © 2019. All Rights Reserved. www.nadapopovic.edu.rs


Пратите нас на: