Aктивности

Инстаграм

         Основна школа ,,Нада Поповић" у Крушевцу је 2018. године прославила 60 година постојања. Школа је добила име по партизанки Нади Поповић која је рођена 1921. године  у Крушевцу. Новооснована школа са 18 одељења у млађим и старијим разредима , није имала своју зграду. Школа је добила свој објекат 1965. године. Како је школа изграђена на  терену, где је у то време почело интензивно грађење стамбених зграда и досељавање становништва, а самим тим и већи прилив нових ученика 1971. године дограђен је нови школски комплекс са девет учионица, позорницом, великим холом и салом за физичко васпитање.

        Данас је основна школа ,,Нада Поповић"  савремена школа коју похађа 1301 ученика распоређених у 50 одељења и то 25 одељења у разредној и 25 одељења у предметној настави. Због великог броја ученика, постоји потреба за доградњом нових учионица. Школа нема подручних одељења и ради у две смене.

novkabinftteh

       Основно  школско образовање  остварује се у трајању од осам година. Први циклус обухвата први, други, трећи и четврти разред. Други циклус обухвата пети, шести, седми и осми разред. Основа образовно-васпитно рада је настава. Поред редовне и изборне наставе у школи се још реализује допунска настава, додатни рад, припремна настава, продужени боравак, ваннаставне активности, културни и спортски догађаји.

bib1bib2

     Краси нас одговорност према себи и другима, професионаланост у раду, сарадња и добра комуникација са родитељима, друштвеном средином и локалном заједницом. Наставици су у перманентном процесу стручног усавршавања. Залажемо се за  иновирање општих основа учења и наставе, принципе одрживог развоја и инклузивног друштва. 

med

        Школа сарађује са друштвеним установама, здравственим установама и другим  организацијама (Месном заједницом, Војском Србије, Позориштем, Ватрогасним домом, Галеријом, Здравственим центром, Заводом за јавно здравље Крушевац, Центром за социјални рад, Локалном самоуправом, Невладиним организацијама, Дирекцијом за урбанизам, Народном библиотеком града Крушевца, Метеролошком станицом, Касарном ,,Цар Лазар“ и другим институцијама у граду).

bORAVAK

       Настава је у потпуности стручно заступљена, што је претпоставка и услов за стручно и квалитетно извршавање свих задатака  васпитно – образовног процеса у току школске године.

Разно

Нет. кабинет

Чувам те

Micro:bit

Летопис


  Ломничке борбе 7, 37000 Крушевац, Република Србијa

  Тел: 00 381 37 3547610, 00 381 37 3501520

  Факс: 00 381 37 3102610

  E-mail:  [email protected]


                                                                           Copyright © 2022. All Rights Reserved. www.nadapopovic.edu.rs


Пратите нас на: