Aктивности

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Инстаграм

РТС ПРЕДАВАЊА НАШИХ НАСТАВНИКА

 

Наставник математике Стеван Крупниковић одржао је два часа на РТС-у за 8. разред. График линеарне функције - обрада и утврђивање

https://drive.google.com/file/d/1zXWeUgVp5om3D9GvJEM86ZkbdZr5Vf-2/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1d_3mMZ75B8OE7bbTD5rODyANdR3ZGsdR/view?usp=sharing

Честитамо, Стеване!


Наставник математике Алкесандар Дамјановић одржао је два часа на РТС-у за пети разред. Часови су емитовани 08.03. и 09.03.2021. године.
Наставна јединица: Углови на трансвезали и углови са паралелним крацима - утврђивање
Наставна јединица: Транслација и углови - проширивање знања
Честитамо, Александре!

Наставник технике и технологије Ненад Лазић је одржао час на РТС - у за пети разред који је емитован 10.03.2021. године.
Наставна јединица: Технологија прераде и обраде дрвета - обрада, вежбање
 Честитамо, Ненаде!

Учитељица Вања Брајушковић одржала је један час из природе и друштва и четри часа математике на РТС - у за трећи разред који су емитовани у периоду од 04.03. до 10.03.2021. године.
Наставна јединица: Кретање - кретање тела по путањи - обрада
Наставна јединица: Неједначине са сабирањем - обрада  
Наставна јединица:Неједначине са сабирањем - утврђивање
Наставна јединица: Неједначине са одузимањем - обрада    
Наставна јединица: Неједначине са одузимањем - утврђивање 
Честитамо, Вања!

Учитељица Тијана Стојановић је на РТС - у одржала часове за други разред из српског језика, математике и ликовне културе. 
08.03.2021. године
Српски језик: Народна песма "Мајка Јову у ружи родила" - обрада
09.03.2021. године
Математика: Дељење, дењеник, делилац, количник - обрада
10.03.2021. године
Ликовна култура: Кретање облика у простору

Наставници хемије Мирела Ралић и Дејан Радмановац (ОШ "Јован Поповић") припремили су и одржали час за седми разред који је емитован на РТС Планети 10.03.2021. године.
Наставна јединица: Хемијске реације, Закон одржања масе - обрада и утврђивање

https://rtsplaneta.rs/video/show/1968944/


Учитељице четвртог разреда Сузана Ристић, Гордана Матић и педагошки саветник Анита Перић припремиле су и одржале час за четвртаке из српског језика који је емитован на РТС Планети 23.02.2021. Наставна јединица: Зимски пејзаж - обрада
Учитељице четвртог разреда Светлана Лазић, Данијела Андрејић и пeдагошки саветник Анита Перић припремиле су и одржале час за четвртаке из српског језика који је емитован на РТС Планети 24.02.2021. Наставна јединица: Сликамо речима - утврђивање
Учитељицe четвртог разреда Весна Миладиновић, Марија Марјановић и педагошки саветник Анита Перић припремиле су и одржале два часа за четвртаке из српског језика који су емитовани на РТС Планети 25.02. и 26.02.2021. године.
Наставна јединица: "Ружно Паче" Ханс Кристијан Андерсен - обрада и утврђивање
Честитамо колегиницама!

Наставници физике Биљана Даничић и Бојан Варинац одржали су три часа за седми разред на РТС - у.
Часови су емитовани:
18.02. - Слагање и разлагање силе. Појам и врста равнотежа тела 
25.02. -  Врсте равнотеже помоћу лењира или канапа. Полуга. Момент силе. Равнотежа полуге и њена примена - обрада
04.03. - Врсте равнотеже помоћу лењира или канапа. Полуга. Момент силе. Равнотежа полуге и њена примена - утврђивање
08.03. - Наставна јединица: Везивање отпорника - обрада
Честитамо Биљани и Бојану!

Наставница историје Јована Павловић Аздејковић одржала је два часа на РТС - у за седми разред који је емитован 01.03.2021. и 08.03.2021. године. 
Наставна јединице: Друга Владавина Милоша и Михаила Обреновића - обрада и систематизација и Остварење српске независности - обрада и утврђивање

https://rtsplaneta.rs/video/show/1967218/

Честитамо Јована!  

Наставница српског језика Оливера Михајловић одржала је три часа на РТС - у за осми разред. Часови су емитовани 26.02.2021., 01.03.2021.и 05.03.2021. године. Наставна јединице: Зависне реченице (вежбање и систематизација) и исказивање реченичних чланова зависном реченицом и предлошко - падежном конструкцијом - обрада
Честитамо Оливера!

https://rtsplaneta.rs/video/show/1961808/


Наставник историје Бојан Николић одржао је час на РТС-у за пети разред. Наставна јединица је била "ХЕЛЕНСКА КУЛТУРА - утврђивање".
Честитамо Бојане!

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1951807/606/os5-istorija-21-cas-xelenska-kultura-utvrdjivanje?fbclid=IwAR0z_ATiBKhEx0Oej-A0fsZklGn0qD6h6tdKpof15ENnxVTid0hb7FbsxH0


Наставница енглеског језика Татјана Бранковић одржала је час за петаке на РТСу. Час је емитован 04.03.2021. године, наставна јединица је била: Countable and uncountable nouns, quantifiers - обрада/утврђивање

https://rtsplaneta.rs/video/show/1958507/


Наставница српског језика Татјана Јочић Сикетић одржала је час на РТСу за пети разред који је емитован 26.2.2021. године.

Честитамо Тања!

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1960071/606/os5-srpski-jezik-i-knjizevnost-82-cas-sistematizacija-gradiva-iz-prvog-polugodista-gramatika-vezbanje-i-utvrdjivanje


Учитељице четвртог разреда Светлана Лазић, Данијела Андрејић и просветни саветник Анита Перић припремиле су и одржале час за четвртаке из српског језика који је емитован на РТС Планети 19.02.2021.
Наставна јединица: Сликамо речима - утврђивање
Честитамо колегиницама!

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1949831/603/os4-srpski-jezik-101-cas-slikamo-recima-utvrdjivanje


Учитељицa четвртог разреда Весна Миладиновић и просветни саветник Анита Перић припремиле су и одржале час за четвртаке из српског језика који је емитован на РТС Планети 22.02.2021. године.
Наставна јединица: "Ружно Паче" Ханс Кристијан Андерсен - обрада, утврђивање 
Честитамо колегиницама!

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1949834/603/os4-srpski-jezik-102-cas-xans-kristijan-andersen-ruzno-pace-obrada

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1953394/603/os4-srpski-jezik-103-cas-xans-kristijan-andersen-ruzno-pace-utvrdjivanje


Професор разредне наставе у ОШ "Нада Поповић" Сања Ивановић, одржала је час за први разред из предмета српски језик.

Професор разредне наставе у ОШ "Нада Поповић" Сања Ивановић, одржала је час за први разред из предмета Свет око нас који је емитован на РТС Планети 23.02.2021. године.
Честитамо Сања!

https://mojaskola.rtsplaneta.rs/show/1950104/594/os1-svet-oko-nas-42-cas-covek-i-materijali-sistematizacija-i-provera-znanja


Наставница географије у ОШ "Нада Поповић" Данијела Секулић, одржала је свој први час у осмом разреду који је емитивaн на РТС Планети 19.02.2021. године.
Честитамо Данијела!

https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/17905//naselja-srbije-beograd-glavni-grad-utvrdjivanje.html

https://www.rts.rs/page/school/ci/lesson/18039//osnovne-odlike-podela-i-razvoj-privrede-obrada.html


 

Разно

Нет. кабинет

Чувам те

Micro:bit

Летопис


  Ломничке борбе 7, 37000 Крушевац, Република Србијa

  Тел: 00 381 37 3547610, 00 381 37 3501520

  Факс: 00 381 37 3102610

  E-mail:  [email protected]


                                                                           Copyright © 2022. All Rights Reserved. www.nadapopovic.edu.rs


Пратите нас на: