Aктивности

Инстаграм

 

Презентација - Правилник о оцењивању 2024.

Заштита од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања - обрасци и кораци

Правилник о поступању у установи - насиље 2024.

Како разговарати са децом у кризним ситуацијама 2023. 

Како приступити ученицима у кризним ситуацијама 2023.

Поступање школа у кризним интервенцијама 2023.

Психолошко кризне ситуације у образовним установама 2023.

Правилник о заштити података о личности за нашу школу 2023.

Правилник о упису ученика у продужени боравак 2022.

Молба за продужени боравак за 1. разред

Молба за продужени боравак за 2. разред

План мера за остваривање и унапређивање родне равноправности

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности - Биљана Цекић - 31.10.2023.

Одлука о именовању лица за заштиту података о личности - Ивана Ивановић - 31.10.2023.

Школски програм 2021/22. - 2024/25.

Школски програм - Анекси до 2023.

Годишњи план рада школе 2023/2024.

Школски развојни план 2023-2028.

Статут школе 2019.

Општи протокол за заштиту злостављања и занемаривања

Елаборат

Пословник о раду Школског одбора 2024.

Документ о вредновању стручног усавршавања у установи

Правилник о оцењивању 2024.

Правилник о спровођењу испита

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о раду

Правилник о систематизацији 2024.

Пословник о раду наставничког већа 

Правилник у употреби мобилног телефона 2024.

Правилник понашања ученика, родитеља и запослених

Правилник о васпитно и материјалној одговорности запослених 2024.

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

Правилник о обављању друштвено - корисног рада 2024.

Правилник о заштити и безбедности ученика 2024.

Пословник о раду ученичког парламента 2024.

Пословник о раду савета родитеља 2024.

Правилник о награђивању ученика

Правила понашања 2024.

Тим за међупредметне компетенције

Пожарна правила

Заштита равноправности

Водич за родитеље

Оствареност стандарда квалитета рада установе

Посебан колективни уговор за запослене у школи

Посебни протокол

Приручник за примену посебног протокола

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основном образовању и васпитању

Образовни план и обрасци

ИОП

              1. Инклузивни водич

                 2. Приручник за инклузивни развој школе

                 3. Стратегије за подучавање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом

                 4. Приручник за за планирање и писање ИОП-а (нередигована верзија)

                 5. ИО питања и одговори

                 6. О даровитости - да не занемаримо

                 7. Збирка алатки

                 8. Рачунар у настави за децу са посебним потребама

                 9. Збирка примера инклузивне праксе

               10. Правилник о ИОП-у

               11. Правилник додатна подршка детету и ученицима

               12. Оцењивање по ИОП-у

               13. Нова законска решења у домену инклузивног образовања

                14. Нови обрасци за ИОП

ТЕНДЕРИ И ЗАВРШНИ РАЧУНИ

Тендер - настава у природи 1. разред 2019/20. - 14.10.2019.

Понуда за издавање школске кантине 2019/20. - 14.08.2019.

Тендер - екскурзија 2019/2020. - 31.07.2019.

Завршни рачун  2018. - 05.03.2019.

Завршни рачун  2017.

Завршни рачун  2016.

Тендер - превоз ученика и запослених - 20.3.2018.

Teндер - ел. енергија - 20.2.2018.

 

 

Разно

Нет. кабинет

Чувам те

Micro:bit

Летопис


  Ломничке борбе 7, 37000 Крушевац, Република Србијa

  Тел: 00 381 37 3547610, 00 381 37 3501520

  Факс: 00 381 37 3102610

  E-mail:  [email protected]


                                                                           Copyright © 2022. All Rights Reserved. www.nadapopovic.edu.rs


Пратите нас на: