OШ "НАДА ПОПОВИЋ"
             Крушевац
  

Документа школе 

Тендер - превоз ученика и запослених - 20.3.2018.

Teндер - ел. енергија - 20.2.2018.

 

 

Годишњи план рада школе

Статут школе

Елаборат

Пословник о раду Школског одбора

Правилник о спровођењу испита

Правилник понашања ученика, родитеља и запослених

Правилник о васпитно дисциплинској одговорности ученика

Правилник о заштити и безбедности ученика

Пожарна правила

Годишњи план

Водич за родитеље

Школски развојни план

Оствареност стандарда квалитета рада установе

Енергенти

                 ИОП

              1. Инклузивни водич

                 2. Приручник за инклузивни развој школе

                 3. Стратегије за подучавање ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом

                 4. Приручник за за планирање и писање ИОП-а (нередигована верзија)

                 5. ИО питања и одговори

                 6. О даровитости - да не занемаримо

                 7. Збирка алатки

                 8. Рачунар у настави за децу са посебним потребама

                 9. Збирка примера инклузивне праксе

               10. Правилник о ИОП-у

               11. Правилник додатна подршка детету и ученицима

               12. Правилник о оцењивању

               13. Оцењивање по ИОП-у

               14. Нова законска решења у домену инклузивног образовања